Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkanie z wiceministrem spraw zagranicznych Szymonem Szynkowskim vel Sęk

26 września 2022 r. z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, w ramach Wielkopolskiej Kuźni Dyplomatów, odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymonem Szynkowskim vel Sęk.

Niemal każda osoba uczestnicząca w dzisiejszym spotkaniu miała możliwość zadania pytania wiceministrowi spraw zagranicznych. Pan Minister odpowiadał na każde pytanie – poczynając od opisania swoich obowiązków podejmowanych w ramach pracy w MSZ, jak i bieżących i przyszłych wyzwań dla Polski w kontekście nieustannie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

Dziękujemy Panu Ministrowi oraz Państwu za niezwykle ciekawą dyskusję!

%d bloggers like this: