Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Unia Europejska otworzyła się na negocjacje akcesyjne z Ukrainą oraz Mołdawią

Otwarcie negocjacji akcesyjnych

Unia Europejska otworzyła się na negocjacje akcesyjne z Ukrainą oraz Mołdawią. Z tego względu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła oświadczenie, w którym podkreśliła istotność tego przełomowego momentu nie tylko dla obu krajów-kandydatów, ale i całej Unii Europejskiej. Zaznaczyła ponadto, iż negocjacje rozpoczynają się w duchu otwartości i determinacji, choć droga do Unii będzie dużym wyzwaniem dla kandydatów. Negocjacje akcesyjne są bowiem zaprojektowane tak, aby przygotować ich do odpowiedzialności wynikających z członkostwa i nie można iść na żadne skróty.

Nowe sankcje UE wobec Rosji

Unia Europejska przyjęła 14. pakiet sankcji przeciwko Rosji za kontynuowanie nielegalnej wojny przeciwko Ukrainie, wzmacniając tym samym środki przeciwko obchodzeniu sankcji. Pakiet zawiera ważne nowe środki związane z energią, skierowane przeciwko skroplonemu gazowi ziemnemu (LNG) oraz środki wymierzone w statki wspierające wojnę Rosji. W odniesieniu do LNG, pakiet zakazuje wszelkich przyszłych inwestycji i eksportu do projektów LNG będących w budowie w Rosji. Ponadto, po okresie przejściowym trwającym 9 miesięcy, zakazane będzie korzystanie z portów Unii do przeładunku rosyjskiego LNG. Co więcej, pakiet zakazuje także importu rosyjskiego LNG do określonych terminali, które nie są połączone z siecią gazociągów Unii.

Wsparcie dla Afrykańskiego Akceleratora Produkcji Szczepionek

Unia Europejska ogłosiła, że wraz z państwami członkowskimi przeznaczy łącznie ponad 750 milionów euro, w tym blisko 220 milionów euro z budżetu UE, na Afrykański Akcelerator Produkcji Szczepionek, który został uruchomiony w Paryżu. Dzięki temu innowacyjnemu instrumentowi będzie możliwe zwiększenie przewidywalności popytu na szczepionki produkowane w Afryce. Co ważne, inicjatywa ta będzie również wspierać zrównoważony rozwój bazy produkcyjnej Afryki i przyczyniać się do realizacji ambitnego celu Unii Afrykańskiej, jakim jest produkcja większości szczepionek wymaganych przez afrykańskie kraje na kontynencie.

%d bloggers like this: