Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz-między Europą a Azją”

Konferencja naukowa „Kaukaz – między Europą a Azją” trwająca w dniach od 5 do 6 dotyczyła prezentacji najnowszych badań dotyczących Regionu Kaukazu w rozległej perspektywie czasowej w ujęciu interdyscyplinarnym: historycznym, politycznym, społeczno-ekonomicznym oraz kulturowym. Szczególną wartością konferencji był nacisk położony na konfrontację powszechnych wyobrażeń o Kaukazie z realiami panującymi w regionie w aspektach: geopolitycznym, polityki wewnętrznej, społeczno-kulturowym oraz gospodarczym
W gronie prelegentów znajdowali się badacze z Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Ukrainy oraz polskich instytucji naukowych specjalizujących się w regionie Kaukazu. Międzynarodowe środowisko spowodowało, że dyskusja była na wysokim poziomie i pozwoliła uczestnikom skonfrontować różne punkty widzenia pochodzące z małego, ale silnie podzielonego regionu. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej był współorganizatorem tego wydarzenia.

%d bloggers like this: