Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

W Japonii upamiętniona została setna rocznica powrotu Dzieci Syberyjskich do Polski

UKRAINA

We Lwowie odbyło się spotkanie dobroczyńców, którzy od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę udzielają pomocy osobom dotkniętym wojną.  Spotkanie odbyło się na zaproszenie Konsul Generalnej RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji dobroczynnych, które organizowały pomoc humanitarną i dostarczały ją na tereny dotknięte wojną.

 

USA

Odbyła się 86. Parada Pułaskiego. Nowojorska Polonia jak co roku upamiętniła polskiego bohatera walczącego o wolność Stanów Zjednoczonych poprzez przemierzenie 5th Avenue w patriotycznym pochodzie. Po raz pierwszy w paradzie wziął udział Prezydent RP – Andrzej Duda. Wyraził wdzięczność amerykańskiej Polonii za kultywowanie narodowych tradycji oraz dbałość o zachowanie tożsamości. Podkreślił wagę walki o wolność również we współczesności – przede wszystkim nawołując do wsparcia walczącej Ukrainy.

 

AMBASADA RP W JAPONII

Upamiętniona została setna rocznica powrotu Dzieci Syberyjskich do Polski. Obchody rocznicy tego wydarzenia rozpoczęły się już w 2019 roku, gdyż to właśnie latach 1919-1923 ewakuowano z Syberii i Mandżurii do Japonii prawie 900 polskich dzieci, w większości osieroconych w czasie rewolucji październikowej oraz wojny domowej w Rosji. Dzieci znalazły się pod opieką ośrodka Fukudenkai nieopodal Tokio, gdzie została im zapewniona odpowiednia pomoc. W uroczystości upamiętnienia ewakuacji Dzieci Syberyjskich wzięła udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Wyraziła wdzięczność osobom i organizacjom zaangażowanym w pomoc polskim dzieciom, a przede wszystkim ośrodkowi Fukudenkai, który kontynuuje pomoc osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

 

MOŁDAWIA

Dzięki Związkowi Polaków w Sorokach oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” dzieci mogły wziąć udział w edukacyjno-wypoczynkowym wyjeździe „Lato z językiem polskim”. Uczestnicy wyjazdu odpoczywali w ośrodku „Poiana Verde” i mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych, poznać polskie pieśni oraz tańce ludowe i patriotyczne, dzięki czemu przygotowywali się do corocznego festiwalu etnicznego w mieście Soroka. 

W inicjatywie „Lato z językiem polskim” miało okazję wziąć udział także dwudziestu członków Towarzystwa Polskiej Kultury im. Jana Pawła II w Rozdilnie. Spędzili oni czas na zajęciach edukacyjnych, kreatywnych warsztatach oraz sportowych aktywnościach w malowniczym Bohnatowem.

 

UZBEKISTAN

Na Uniwersytecie Rolniczym w Taszkencie po raz czwarty odbył się Dzień polsko-uzbecki. Wzięli w nim udział zastępca Ambasadora RP w Uzbekistanie Marcin Wakar, prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Rafał Rębilas oraz Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia Paweł Urgacz. W czasie wydarzenia absolwenci uczelni otrzymali dyplomy ukończenia studiów. Studentom wręczono świadectwa. Wszystkie dokumenty były wydawane podwójnie – dzięki współpracy Taszkenckiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. 

 

ROSJA

W Piatigorsku w ramach obchodów święta miasta odbył się festiwal Korowód Narodów, w którym wzięli udział członkowie Narodowej Organizacji Kulturalnej Społecznej Ziemi Stawropolskiej „Związek Polaków na Kaukaskich Wodach Mineralnych”. Dzięki festiwalowi kulturalnemu rosyjska Polonia miała okazję zaprezentować polską sztukę użytkową, polskie potrawy oraz udzielić lekcji polskich tańców narodowych i ludowych.

 

Autor: Dominika Dobrowolska

 

http://www.pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29279

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29350

 

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29340

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29307

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29247

https://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29285

%d bloggers like this: