Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wiceminister spraw zagranicznych Marek Prawda z wizytą w Wiedniu

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podsekretarz stanu w MSZ Marek Prawda przebywał 11 kwietnia w stolicy Austrii, gdzie odbył konsultacje z Sekretarzem Generalnym austriackiego MSZ Nikolausem Marschikiem.

Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej, w tym jej reform oraz procesu rozszerzenia o nowe państwa. Omówiono także wyzwania związane z migracją

Wiceminister Prawda spotkał się również z członkami Komisji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej Austrii, w tym jej z przewodniczącym Christophem Matznetterem. Tematem przewodnim rozmów w parlamencie była potrzeba zapewnienia wydatnego wsparcia Ukrainie. Spotkanie było okazją do omówienia relacji transatlantyckich, stosunków z Izraelem oraz polityki migracyjnej.

Ponadto podczas wizyty w Wiedniu, wiceminister Prawda wziął udział w dyskusji panelowej pt. “Polska polityka europejska 20 lat po akcesji – priorytety nowego rządu Polski”, z udziałem byłego kanclerza Austrii Wolfganga Schüssela.

W Wiedniu podsekretarz Marek Prawda wielokrotnie podkreślał, że wsparcie dla Ukrainy jest obecnie ‘’kwestią przyzwoitości”. Zwracał też uwagę na przesunięcie akcentów w Unii Europejskiej pod wpływem wojny: jest widoczne większe zapotrzebowanie na ekspertyzę wschodnią państw członkowskich z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa Europy powodują, że UE w coraz większym stopniu staje się swoistą ‘’wspólnotą losu” jej państw członkowskich.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: