Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wpływ Poznańskiego Czerwca na Powstanie Węgierskie

Serdecznie zapraszamy na debatę „Poznański Czerwiec z 1956 r. – wpływ na Powstanie Węgierskie”.

Podczas naszego kolejnego spotkania porozmawiamy o tym w jaki sposób Poznański Czerwiec 1956 wpłynął na ówczesną politykę międzynarodową. Zaproszeni goście przedstawią przy tym jakie były reakcje poszczególnych państw na to wydarzenie – szczególna uwaga zostanie poświęcona państwom tzw. „wolnego świata” na czele z USA, Wielką Brytanią i Francją, ale także ZSRS oraz pozostałym podmiotom zaliczanym do bloku wschodniego, którego Węgry były immanentną częścią.

Nasi eksperci postarają się przy tym odpowiedzieć na szereg pytać, w tym:

  • Jakie procesy warunkowały dalszy rozwój wydarzeń?
  • Dlaczego wydarzenia z czerwca 1956 roku, rozpoczęte na ulicach Poznania, znalazły swój finał najpierw w Warszawie, a następnie w samym Budapeszcie?
  • Jakimi drogami przenikały one z PRL do pozostałych państw bloku oraz jaką rolę odegrało tu radio Wolna Europa?
  • Dlaczego to właśnie węgierski grunt okazał się najbardziej podatny na „wiatr zmian” wiejący z Poznania/ Polski?

Inną ważną kwestią pozostaje tzw. braterstwo krwi prezentowane w owej dobie przez mieszkańców Poznania wobec walczących Węgrów. Dotyczyło to dobrowolnego oddawania krwi, zbiórki leków i funduszy na rzecz Bratanków. Nastroje społeczne w Poznaniu i Polsce były jesienią 1956 r. jawnie pro-węgierskie z czym z kolei musiał sobie radzić aparat bezpieczeństwa oraz PZPR.

Data i miejsce debaty: 30 listopada (środa), godzina 18.00, w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań).

Eksperci:

  • dr Piotr Grzelczak – historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu, absolwent Instytutu Historii UAM oraz studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM. Opublikował m.in. Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956–1989 (Poznań 2016; Nagroda im. Józefa Łukaszewicza „Posnaniana 2016”, finalista IX edycji Konkursu im. Oskara Haleckiego Książka Historyczna Roku 2016), a także blisko dwieście artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych dziejom najnowszym, drukowanych m.in. w „Kronice Miasta Poznania”, „Przeglądzie Zachodnim”, „Artium Quaestiones”, „Polityce”, „Biuletynie IPN”, „Czasypiśmie” i poznańskim „IKS-ie”. LaureatNagrody Miasta Poznania w Konkursie na wyróżniającą się pracę doktorską (2015) oraz Nagrody w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku (2015, Instytut Historii PAN/IPN). Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Kolegium Redakcyjnego „Kroniki Miasta Poznania”.
  • Mateusz Cichowicz – z wykształcenia turkolog, z zamiłowania hungarysta. Zawodowo związany z branżą hotelarską. Karierę rozpoczynał w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Turcji, Grecji oraz na Cyprze. Od 2011 r. członek, a obecnie Prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Węgierskiej im. Króla Stefana Batorego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii najnowszej Węgier oraz problemu cypryjskiego.
%d bloggers like this: