Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wycieczka dla repatriantów do Pałacu w Rogalinie

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.

31 stycznia 2023 r. razem z Ośrodkiem RODAK Środa Wielkopolska mieliśmy przyjemność współorganizować wycieczkę dla repatriantów do Pałacu w Rogalinie, podczas której nasi Rodacy poznali historię rodu Raczyńskich.

Repatrianci z Ośrodka RODAK to Polacy, których przodkowie wiele lat temu zostali przymusowo przesiedleni przez Związek Radziecki na tereny dzisiejszego Kazachstanu oraz innych byłych republik radzieckich. Obecnie repatrianci przybywają do Polski chcąc rozpocząć nowe życie na ojczystej ziemi.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Muzeum Narodowemu w Poznaniu, które po raz kolejny umożliwiło zorganizowanie wycieczki do Rogalina.

%d bloggers like this: