Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wycieczka dla repatriantów do Pałacu w Rogalinie

19 kwietnia 2022 r. z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu oraz Ośrodka RODAK w Środzie Wielkopolskiej odbyła się wycieczka dla grupy 50 repatriantów, którzy pod koniec grudnia 2021 r. po wielu latach rozłąki powrócili do swojej Ojczyzny (m.in. z Kazachstanu czy Rosji).

Repatrianci mieli okazję zwiedzić osiemnastowieczny Pałac w Rogalinie będący przez kilkaset lat siedzibą rodu Raczyńskich – rodziny, z której wywodziło się wielu wybitnych polskich dyplomatów. Repatrianci zapoznali się również z historią Edwarda Raczyńskiego – Prezydenta RP na uchodźstwie, którego odtworzony gabinet z Londynu można znaleźć w pałacu. Wielu repatriantów zadeklarowało chęć powrotu do Rogalina, aby jeszcze bardziej poznać historię rodu Raczyńskich.

Wycieczka była możliwa do zrealizowania dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.