Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wykład prof. Zbigniewa Krysiaka „Recepta na kryzys UE”

O tym, że Unia Europejska jest w kryzysie nie trzeba nikogo przekonywać. Coraz częściej pojawiają się kolejne recepty na wyjście z kryzysu – np. prezydent Francji Emmanuel Macron sugeruje dalszą integrację strefy euro.

20 kwietnia RODM Poznań zorganizował spotkanie, które poprowadził prof. Zbigniew Krysiak (SGH), który jest założycielem i prezesem Instytutu Myśli Roberta Schumana – jednego z ojców założycieli zjednoczonej Europy.

Być może jednak, by zrobić krok do przodu należy wcześniej zrobić dwa kroki w tył? – pytał profesor.
Sięgając do źródła idei, które legły u podstaw zjednoczenia kontynentu warto poważnie rozważyć reformę struktur unijnych w duchu Roberta Schumana. Ten francuski polityk był przeciwny budowaniu europejskiego superpaństwa i optował za stworzeniem wspólnoty narodów. Ten pomysł rozwinął prof. Zbigniew Krysiak, który odcinając się zarówno od idei nacjonalistycznych jak i kosmopolitycznych proponuje stworzenie Wspólnoty Narodów Europy. Według tej wizji należałoby szukać wspólnych mianowników do działania i wspólnych interesów. Zjednoczona Europa budowana by była organicznie od podstaw – na bazie braterstwa ludzi, a nie od góry. Jednocześnie ważne jest utrzymanie części instytucji wspólnotowych na zasadzie pomocniczości (takim przykładem mógłby 
 być europejski urząd antymonopolowy). Prelegent zaprezentował także szereg działań, realizowanych przez Instytut Myśli Schumana, które mają się przyczyniać do jednoczenia kontynentu na płaszczyźnie międzyludzkiej.

%d bloggers like this: