Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dokąd zmierza Francja?

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Poznaniu.

Naszym gościem w środę 24 maja o godzinie 19:00 będzie Pan Sławomir Czarlewski. Były konsul i ambasador we Francji i Belgii opowie o swoich obserwacjach dotyczących zmian zachodzących w ostatnich latach we Francji.

Nie będzie to spotkanie dotyczące przede wszystkim polityki czy ostatnich wyborów, choć takie wątki mogą się również pojawić. Cel naszej podróży w środę to szerokie spojrzenie na zmiany społeczne czy wręcz cywilizacyjne w kraju Gallów.
Sławomir Czarlewski pochodzi z Gdańska, jego dziadek i wuj bronili Poczty Polskiej w 1939 r. Był działaczem opozycyjnym, wspólpracował z SKS-em i Ruchem Młodej Polski. Lata 80. spędził na w Paryżu i Brukseli angażując się w działalność organizacji polskich na emigracji. Karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1991 roku rolą konsula w Lyonie, a następnie sprawował urząd ministra pełnomocnego w ambasadzie RP w Paryżu. Od 2007 do 2012 r. pełnił misję ambasadora RP w Belgii.
Zapraszamy na spotkanie. Naprawdę warto!

POZIMUN

4 maja 2017 r, Koordynator RODM w Poznaniu wziął udział w otwarciu międzynarodowej konferencji akademickiej POZIMUN zorganizowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 
Ośrodek RODM był jednym z patronów konferencji, na której po raz 4 już, studenci prawa symulują obrady Narodów Zjednoczonych.     
 
My name is Rafal Staniszewski and I am representing the Regional Center for International Debate here in Poznan.
I’d like to thank the organisers for giving me a chance to address you.
Regional Center for International Debate is a body that was commissioned by the Polish Ministry of Foreign Affairs to promote in Poznań and in the district where we live better understanding of topics that relate to international relations. In practical terms we help in understanding better politics, but also run some educational programmes for the local goverment or even lessons at schools.  They are all relating to politics but even more so to understanding economy, culture, history or social phenomena in today’s Europe or globally.
In simple terms we are an educational and informational center.

A couple of weeks ago we met with the organizers of this conference. I instantly felt  that we have to work together.
We have the same thing that we care about. It is promotion of dialogue and debate. We do it in different spheres, but the mechanism is the same – a debate.

 

Why do I feel passionate about the concept, about debate? It is because it helps bringing back rational arguments in our conversations. If you want to prepare a decent debate or a speech, you have to do research about the topic you are talking about. Debate helps to structure your thinking and relate to facts.
This is especially important in a world that we live in because facts, because the rationality, becasue the truth is being jeopardized today.
It is being replaced by post-truth, by fake news, by stereotypes, by pure lies.
So I am wishing you good debates, open dialogue, getting empathy for the other parties you will be talking to. But above all – I hope that reason and sticking to the facts will lead you in your discussions.
Thank you.

Kim Pan jest – Panie Raspail?

Pierwsze z cyklu „Spotkań z książką” było dla nas i naszej publiczności świetną okazją do przetestowania umiejętności wyjścia poza standardowe czytanie literatury Jeana Raspaila. Nasz gość, Tomasz Rowiński, redaktor Christianitas, przedstawił tego francuskiego „pisarza wyklętego”, jako człowieka, który swoją twórczością i życiem wychodzi mocno poza prosty wizerunek tradycjonalisty, który okopuje się w „obozie świętych”.
Jean Raspail, którego poznaliśmy w środę 10 maja na spotkaniu w Ośrodku RODM pokazał się niespodziewanie jako bogata, ale i powikłana osobowość, która często kluczyła, podawała różne wersje i zaprzeczała samemu sobie. Raspail nie stronił od autokreacji, próbując przedstawiać się raz jako potomek socjalistów, który ze swoim nazwiskiem mógłby z łatwością zasiąść w parlamencie z ramienia PS, innym razem przyjmując pozę rojalistyczną, twierdząc, że jedynie władza królewska jest godna szacunku. Dobitnie widać to w jego prowokacyjnych słowach zacytowanych przez prelegenta: „Nie mam żadnych założeń, nie bronię żadnej sprawy. Zaczynam pisać dlatego, że mam do opowiedzenia jakąś historię”.
Jest jednak element pisarstwa Raspaila, który Tomasz Rowiński uznał za autentyczny bez wątpienia – jest to jego doświadczenie osamotnienia, które sięga jeszcze czasów wojennych. Wtedy to 15 letni wówczas pisarz uciekał przed nadciągającymi wojskami niemieckim. To osamotnienie jest widoczne w wielu postaciach, które znajdziemy na kartach „Pierścienia Rybaka”, „Królu zza morza” czy „Obozie Świętych”.
Żywym momentem dyskusji, już po wystąpieniu p. Rowińskiego było to, czy „Obóz Świętych” można czytać jako formę zapowiedzi  setek tysięcy imigrantów spieszących do Europy. Głosy były różne, ale dominowało przekonanie, że jest to raczej obraz słabości Europejczyków, którzy stracili dynamizm i przekonanie, że świat, który stworzyli ma wartość godną przekazywania dalej.
Dobrym uzupełnieniem tej części dyskusji jest artykuł Tomasza Rowińskiego zamieszczony poniżej.
http://christianitas.org/news/czy-raspail-w-obozie-swietych-mowi-jak-jest/
Powieść ta została jednocześnie uznana przez naszego gościa za utwór znacząco odbiegający od wszystkich innych utworów Raspaila. Wszystkie pozostałe niosą ze sobą ducha zdecydowanie chrześcijańskiego. Ta zaś jedna, zapewne najbardziej znana, pokazuje świat estetycznie odpychający, jest utkana z pesymizmu i niewiary, że cywilizacja europejska i chrześcijaństwo przetrwa.
 
Spotkanie trwało dłużej niż zakładaliśmy, co cieszy nas i dopinguje zarazem do sięgania po równie znaczące i żywe pozycje książkowe w następnych miesiącach. A chcemy się spotykać z dobrą książką raz na miesiąc. Zapraszamy!

17.05. Spotkanie z filmem: Maj 68

Krzysztof Nowak przedstawi film „Maj 1968 w Paryżu” na naszym kolejnym francuskim spotkaniu w maju.
45 minutowy film będzie podstawą do dyskusji o tym, czy wydarzenia z maja ’68  uformowały zachowania polityków UE będące podstawą dzisiejszych kłopotów Unii.
Serdecznie zapraszamy do Ośrodka RODM na ul.Ratajczaka 44 w środę 17 maja o godzinie 19:00.
Naprawdę warto!

Francuski wieczór wyborczy 7.05.2017

W niedzielę 7 maja zainaugurowaliśmy w naszym Ośrodku cykl spotkań zatytułowany „Wieczory Wyborcze”.

W jego ramach mamy ambicję przybliżać w przystępny sposób sytuacje polityczną w kraju, w którym odbywają się właśnie wybory parlamentarne lub prezydenckie. Z zasady chcielibyśmy organizować te spotkania w dniu wyborów, tak, żeby powiązać analizę sytuacji z ogłoszeniem wyników „na żywo”. Na każdym z nich obecny  będzie  ekspert, który zarysuje scenę polityczną oraz pokusi się o projekcję implikacji, jakie wyniki będą miały dla danego kraju, dla regionu oraz dla Polski.

Pierwsze spotkanie dotyczyło odbytych właśnie wyborów prezydenckich we Francji. Dr. Jacek Kubera z Instytutu Zachodniego w Poznaniu w sposób wnikliwy przedstawił głównych kandydatów, którzy brali udział  w I turze wyborów 23 kwietnia. Następnym punktem było zarysowanie szczegółowych programów, propozycji i szczegółów kampanii Marine Le Pen z Frontu Narodowego oraz Emmanuela Macrona, liderującego nowemu ruchowi „En Marche!”.

Zaskakująca w trakcie spotkania była jedna z obserwacji dyskutowana na sali w rundzie pytań i odpowiedzi, a mianowicie zbieżność pomysłów obydwojga kandydatów co do wzmocnienia gospodarki. W obu programach brakowało rekomendacji wyraźnie prorynkowych, które zwiększyłyby konkurencyjność Francji. Zamiast tego, receptą na trudności ekonomiczne ma być, wg Len Pen i Macrona, intensyfikacja obecności państwa w gospodarce.

Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę na brak jednoznacznie pozytywnych konsekwencji wyboru któregokolwiek z dwojga kandydatów dla Polski. W sferze werbalnej, nawet Emmanuel Macron mocno krytycznie odniósł się do Polski i innych krajów środkowo-europejskich za np. rzekomy „dumping socjalny”. Według dr. Kubery prezydentura Macrona daje jednak większe szanse na wspólne odwoływanie się do czterech swobód unijnych.

Spotkanie było urozmaicone wspólnym oglądaniem  momentu ogłaszania wyników we francuskiej stacji France 24 o godzinie 20:00 oraz komentarzami „ na gorąco”.

Następny planowany termin wieczornego spotkania  wyborczego to 18 czerwca i decydująca tura wyborów parlamentarnych, również we Francji. Serdecznie zapraszamy!

W maju RODM Poznań proponuje serię spotkań związanych z Francją

4 maja    – prezentacja Ośrodka i patronat międzynarodowej konferencji akademickiej „POZiMUN”
 
7 maja    – Wieczór Wyborczy „live” – wybory prezydenckie we Francji. Spotkanie z ekspertem Instytutu Zachodniego dr.Jackiem Kuberą
10 maja    – Spotkanie z Książką – „Jean Raspail. Zapomniany pisarz, który opisał kryzys imigracyjny w Europie… 44 lata temu”
 
17 maja    – Spotkanie z Filmem – „Maj ’68 w Paryżu”. Pokaz filmu i dyskusja prowadzona przez Krzysztofa Nowaka
24 maja    – „Dokąd zmierza Francja” – refleksje i dyskusja prowadzona przez Sławomira Czarlewskiego, konsula i ambasadora we Francji i Belgii
 
27 maja    – Ruch Skautowski we Francji. Rozmowa z Michałem Pełką i pokaz zdjęć prezentujących działalność Scouts d’Europe. 
 

7.05. Wieczór Wyborczy – Francja

Kogo wybiorą Francuzi na 8 prezydenta V Republiki?
• Czy deklarowane w ostatnich dniach poglądy są jedynie medialnymi wydarzeniami na pożytek kampanii wyborczej czy też zostaną zrealizowane przez zwycięzcę?
• Co oznacza wybór Emmanuela Macron lub Marine Le Pen dla Francji, Europy oraz dla Polski?
• Czy Nicolas Sarkozy będzie jednym z głównych rozgrywających we francuskiej polityce?

Te i inne pytania doczekają się odpowiedzi na spotkaniu, które proponuje poznański RODM. Unikalna szansa poznania opinii eksperta Instytutu Zachodniego w trakcie ogłaszania wstępnego wyniku wyborów to 2 godzinne spotkanie w niedzielę 7 maja o godz.19:00.
A do tego – bagietka i kieliszek francuskiego Cote de Rhone. Zapraszamy, naprawdę warto!

Św. Benedykt -pierwszy patron wspólnej Europy.

Redaktor Paweł Milcarek wskazał: odważne uczestnictwo w ówczesnym mu świecie na początku VI wieku oraz rzetelne wypełnianie obowiązków, a dzięki temu wprowadzenie ładu w zamęcie jaki panował w ówczesnej Europie – jako  program św.Benedykta, który przedstawił uczestnikom spotkania redaktor Paweł Milcarek, wydawca oraz były dyrektor programu II Polskiego Radia.

U schyłku antycznego Rzymu w toku polemik nie zawsze stosowano rzetelne argumenty naukowe, nierzadko odwoływano się do uczuć – jakże przypomina to dzisiejszą koncentrację na publicystycznym przedstawianiu swoich racji, kończącą się często wyłącznie na użyciu subiektywnych ocen, a stroniącą od ugruntowania w rzeczywistości. Zanurzenie się w życiu codziennym i solidne dopełnianie tego za co jest się odpowiedzialnym było podstawą do przebudowy i wzmocnienia ówczesnych społeczeństw. Swoisty chrześcijański non-konformizm przy obstawaniu przy rzeczywistości i prawdzie pozwalał iść benedyktynom naprzód pewniej i dalej, a cele osiągać bardziej skutecznie niż innym.

Model życia, który zaproponował stał się niezwykle atrakcyjny dla średniowiecznych społeczeństw. Św. Benedykt zaproponował – może w nieco niezaplanowany sposób – nowe spojrzenie na świat. Nie miał on ochoty być kustoszem antycznego świata i konserwować zastany świat. Nie chciał też jednocześnie budować nowej cywilizacji – nie to było jego intencją. Zamiast tego w jego regule można znaleźć zachętę do zaangażowania się w życie swoich społeczności. Atrakcyjność jego reguły brała się stąd, iż „kreatywne mniejszości”, czyli społeczności monastyczne wraz z okoliczną ludnością przemieniały życie dokoła siebie. Działo się to dzięki aplikacji zasady, która brzmi „Ora et Labora” – modlitwie do Boga, który jest doskonałością połączonej z pracą. W wymiarze codziennym, tym co było rewolucyjne była perfekcja w uprawie roli, przepisywaniu ksiąg, co umożliwiało bardziej skuteczną naukę (w miejsce powtarzania tekstów z pamięci), rozwoju winiarstwa czy medycyny.

Innymi słowy – łączył on modlitwę z pracą, wymagania z miłością, emocje z rozumem, radość z życia z pamiętaniem o celu ostatecznym – wszystko to bezcenne w czasie, kiedy spotykają się ze sobą, czasem gwałtownie – różne punkty widzenia i rozumienia świata.

Nowością, chyba łamiącą pewne stereotypy wyobrażeń był styl życia, który św. Benedykt proponował ludziom chcącym się do niego przyłączyć. Odejście od przesadnie surowego traktowania życia i ludzi (co było spotykane w innych wspólnotach), a zamiast tego staranne i kompetentne wykonywanie swojego życiowego zajęcia – najlepiej jak można, biorąc pod uwagę, że celem życia było Ut in Ominibus Deus Glorificetur było tym, co pociągało kolejnych naśladowców. Redaktor Milcarek podkreślał również, iż św.Benedykt przyjmował do swoich wspólnot ludzi o bardzo różnym wyrobieniu i nie selekcjonował kandydatów według ściśle określonego profilu. Respekt dla różnic w charakterach i wykształceniu był możliwy dzięki jednoczesnemu skupieniu wszystkich na wspólnym celu jakim było dążenie do doskonałości, którą był Bóg. Było to wówczas kolejne rewolucyjne podejście, które przeobraziło świat.

I zapewne to właśnie skoncentrowanie na wspólnym dla wszystkich celu było fundamentem sukcesu, jaki odniósł św. Benedykt, a który doprowadził do przeobrażenia Europy.

Kogo i dlaczego obserwuje Stolica Apostolska?

Spotkanie z ks. Tomaszem Grysą, Zastępcą Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ,  zainaugurowało  cykl   „Tajemnice dyplomacji”. Wciągająca i autentyczna opowieść, niezwykła precyzja języka, zwięzłe, a zarazem merytoryczne odpowiedzi na pytania z sali – to wszystko sprawiło, że blisko półtoragodzinne spotkanie było prawdziwą przyjemnością. Nasz gość mówił o praktyce działalności Stolicy Apostolskiej w siedzibie ONZ oraz o ewoluujących trendach i zjawiskach w jej pracach. Całość zakończyła żywa sesja pytań i odpowiedzi trwająca blisko godzinę.

Ksiądz Grysa, rodowity poznaniak, ma za sobą kilkanaście lat doświadczeń w dyplomacji bilateralnej w Indiach, Nepalu, Brazylii, Belgii, Rosji i Meksyku. Od lipca 2016 roku pełni zaś rolę zastępcy Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku.

Pierwsza część spotkania dotyczyła aktualnych trendów w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tłem dla tej działalności jest rosnąca na świecie liczba otwartych konfliktów zbrojnych, która tylko za czasów urzędowania Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moona wzrosła z 13 do 39. Rodzi to tym bardziej potrzebę istnienia forum, które będzie okazją do ich gaszenia oraz zażegnywania nowych ognisk zapalnych. Stałym zjawiskiem, o którym mówił nasz gość jest brak permanentnych sojuszy na forum ONZ. Te same państwa łączą swoje głosy w jednych kwestiach, aby różnić się fundamentalnie w kolejnych (przykład: ochrona życia vs akceptacja dla stosowania kary śmierci). Bardzo ciekawą zmianą jest ewoluujący stosunek głosów między 193 państwami zasiadającymi w ONZ w odniesieniu do rodziny oraz życia. Coraz częściej, dotychczas bezdyskusyjnie przedstawiane rewolucyjne plany organizacji życia rodzinnego oraz przedmiotowego traktowania życia ludzkiego, są równoważone, a nawet wygrywane przez zwolenników prawa naturalnego broniących stylu życia, który dotychczas zapewniał ludzkości rozwój.

Kilkukrotnie usłyszeliśmy o gruntownym przygotowaniu dyplomatów pracujących przy ONZ. Znajomość (najlepiej kilku) języków jest najbardziej oczywistym, podstawowym warunkiem skuteczności w pracy. Niezwykle ważnym są jednak na przykład „miękkie” kompetencje, umiejętność słuchania, aby być wysłuchanym, co umożliwia większą otwartość na prezentację argumentów merytorycznych. Przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej stoi zarazem przed wyzwaniem w postaci liczebności swojej placówki. Łącznie kilka osób zajmuje się tam tą samą paletą zagadnień, którą większe państwa realizują przy wsparciu kilkudziesięciu lub nawet kilkuset pracowników. Wymaga to znacznie bardziej wszechstronnego przygotowania oraz podejmowania bardzo różnych obowiązków w zależności od obłożenia pracą. Misja Stolicy Apostolskiej przy ONZ to także potencjalne miejsce do odbycia chyba jednego z najciekawszych międzynarodowych programów stażowych. Pod adresem https://holyseemission.org/contents/mission/5829deaeef4c6.php  można uzyskać informacje o warunkach kwalifikacji do tego programu. Ks.Grysa opisywał go jako bardzo intensywną pracę dającą jednocześnie realny wpływ na kształtowanie opinii innych przedstawicielstw dyplomatycznych przy ONZ np. w sprawie ochrony środowiska.

Na koniec, warta wspomnienia jest odpowiedź na jedno z pytań tradycyjnie stawianych wobec ONZ: na ile forum to jest dzisiaj efektywne w osiąganiu celów pierwotnie postawionych przed nim w 1945 roku? Po okresie bardziej znaczącego wpływu, na przykład w latach 60-tych przy promowaniu procesów dekolonizacyjnych, ONZ coraz częściej staje wobec pytań podobnych do tego zadanego na początku 2017 roku przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych: czy nie jest dzisiaj jedynie klubem dla ludzi chcących miło spędzać czas? Przy całej swojej niedoskonałości, jest to dzisiaj nadal jedyne miejsce, gdzie blisko 200 państw zasiada razem i przedstawia swoje racje zamiast do siebie strzelać.

 

 

Uroczysta inauguracja działalności RODM w Poznaniu

30 marca 2017 r. w Pałacu Działyńskich, w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie poznańskiego Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Wydarzeniu towarzyszyło wystąpienie Sekretarza Stanu ds. europejskich Pana Wiceministra Konrada Szymańskiego. Przedstawił on priorytety polskiej polityki zagranicznej w kontekście wielkich zmian, jakie następują aktualnie w Europie i świecie.
Bardzo cieszymy się, że to wyjątkowe dla nas spotkanie uświetnili: wojewoda wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann, Przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Pani Zofia Szalczyk, wielkopolscy posłowie, przedstawiciele Instytutu Zachodniego, Urzędu Marszałkowskiego, radni, przedsiębiorcy, poznańscy studenci. Dziękujemy lokalnym mediom, w tym TVP Poznań, TV WTK, Radiu Merkury, Radiu Emaus za możliwość przybliżenia poznaniakom i wielkopolanom naszego Ośrodka i jego planów. Dziękujemy za wspólny start, a teraz podwijamy rękawy i ruszamy do pracy!