Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zapraszamy na konferencję:Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Prestiż czy realny wpływ?

„Za członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie idą bezpośrednio wymierne korzyści. Jednak przebywanie wśród decydentów, wśród wielkiej piątki stałych członków Rady Bezpieczeństwa – czyli wśród Chin, Rosji, Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – pozwala na kreowanie polityki międzynarodowej” – powiedział w Polskim Radiu 24 dr Paweł Kowalski z Uniwersytetu SWPS.

Powyższa opinia wydaje się być jedną z bardziej chłodnych ale i rzeczowych wypowiedzi, oceniających przyznanie Polsce miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Czy zasiadanie w gronie 15 państw podejmujących kluczowe decyzje w polityce międzynarodowej jest tylko prestiżem i wynika z zastosowania geograficznego klucza wyboru (innymi słowy: „po prostu przyszła na nas kolej”) czy też gigantycznym sukcesem polskiej dyplomacji? Te diametralnie odmienne zdania postaramy się ze sobą zestawić w czwartkowy wieczór 14 grudnia o godzinie 19:30 w naszym Ośrodku. Piotr Andrzejewski z Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk przybliży nam zadania Rady, ale również opowie o istotnych decyzjach, na które miała ona wpływ w przeszłości.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na wykład prof. Stephane Courtois „Czarna księga komunizmu”

Wykład prof. Stephane Courtois „Czarna Księga Komunizmu”
12 grudnia 2017 r. godz. 17:00
Sala PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29

 

„Czarna księga komunizmu” to próba bilansu komunizmu w 100 rocznicę wybuchu rewolucji bolszewickiej. Dokona jej najwybitniejszy współczesny znawca i badacz komunizmu, francuski historyk, dyrektor badań naukowych Centre National de la Recherche Scientifique i współautor takich fundamentalnych prac jak „Czarna księga komunizmu”, Czarna księga rewolucji francuskiej”czy „Słownik komunizmu”. Jego publikacje odbiły się bardzo szerokim echem w opinii Zachodu zwłaszcza ze względu na wskazanie na wielką bliskość nazizmu i komunizmu, organiczne pochodzenie systemu stalinowskiego od leninizmu, czy pokazanie wspólnego mianownika dla systemów komunistycznych w Związku Sowieckim, Chinach, Kambodży Pol Pota, czy Nikaragui i Angoli rządzonej przez partie komunistyczne. Za te opinie Stephan Courtois, mimo swojego dorobku naukowego, był wielokroć ostro atakowany przez intelektualne elity paryskie. Inna rzecz, że Profesor Courtois znał komunizm nie tylko jak krytyczny badacz, ale w młodości sam był aktywistą organizacji maoistowskiej o nazwie Niech żyje komunizm …

 

 

 

Instytut Zachodni zaprasza na konferencję „Europa Socjalna? Trójkąt Weimarski wobec rynku pracy w UE” 7-9.12.2017r.

Strona: http://www.iz.poznan.pl/europa-socjalna
Rejestracja: http://bit.ly/2zNbCzO
Program: http://bit.ly/2jb4ZO0

 

Czwartek, 7 grudnia 2017 r., Pałac Działyńskich, sala czerwona (Stary Rynek 78, 61-722 Poznań)

14:00 Rejestracja

15:00 SESJA I: Przyszłość Europy Socjalnej

Moderator: dr Jacek Kubera – Instytut Zachodni

Philippe Gassmann – Szef Regionalnego Działu Ekonomicznego, Ambasada Francji w Polsce
Danuta Jazłowiecka
 – posłanka do Parlamentu Europejskiego
dr Martin Koppernock – Referent w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec
Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP, tbc

16:30 Przerwa kawowa

17:00 SESJA II: Rynek pracy UE – w jakim stopniu ujednolicony?

Moderator: Tomasz Morozowski – Instytut Zachodni

prof. Gerhard Bosch – dyrektor Instytutu Pracy i Kwalifikacji Uniwersytetu Duisburg-Essen
Liina Carr – Sekretarz Konfederalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
Sylvie Matelly – wicedyrektor we francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych, IRIS
prof
Maciej Żukowski – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Piątek, 8 grudnia 2017 r., Instytut Zachodni, sala na V. piętrze (ul. Mostowa 27A, 61-854 Poznań)

9:00 Rejestracja

9:30 SESJA III: Dynamika zmian rynku wewnętrznego UE w kontekście migracji pracowników

Moderator: dr Joanna Dobrowolska-Polak – Instytut Zachodni

dr Marek Benio – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tadeusz Kucharski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
Frédéric Petit – poseł we francuskim Zgromadzeniu Narodowym
Patricia Schikora – Federalne Zrzeszenie Niemieckich Organizacji Pracodawców, BDA

11:00 Przerwa kawowa

11:30 SESJA IV: Dynamika zmian rynku wewnętrznego UE w kontekście przepływu kapitału, towarów i usług

Moderator: prof. Gerhard Bosch – dyrektor Instytutu Pracy i Kwalifikacji Uniwersytetu Duisburg-Essen

Jan Drahokoupil – Europejski Instytut Związków Zawodowych, ETUI
Patrick Edery, dyrektor generalny Partenaire Europe
Robert Lisicki 
– Konfederacja „Lewiatan”
Piotr Szumlewicz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

13:00 Obiad

W czasie wydarzenia zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

 

Założenia konferencji

Pracownicy delegowani od kilku miesięcy są jednym z głównych tematów debaty politycznej w Unii Europejskiej. Spór o przyszłość dyrektywy 96/71/WE jest jednak elementem dużo ważniejszej dyskusji – o funkcjonowaniu UE, a w szczególności o rozwoju wewnętrznego rynku pracy i o tym, jak w tym kontekście należy rozumieć hasło „Europy socjalnej”. To właśnie w tym obszarze krzyżują się różne wizje przyszłości UE, odmienne interesy państw członkowskich, a w ramach tych państw – różnych grup społecznych i gospodarczych.

Francja, Niemcy i Polska z pewnością będą odgrywać pierwszoplanową rolę w tej dyskusji. Z kolei instytucja Trójkąta Weimarskiego stanowić może laboratorium, w którym wypracowany zostanie europejski kompromis w kwestii tego, jak dalece i na jakich zasadach powinniśmy regulować rynek pracy w UE.

Celem konferencji jest rozpoznanie punktów styczności i różnic w Trójkącie Weimarskim w odniesieniu do koncepcji „Europy socjalnej” i regulacji dotyczących jednolitego rynku pracy. Chcemy umożliwić dyskusję ekspertom z Francji, Niemiec i Polski, a także z Brukseli, która uwzględniałaby nie tylko interesy narodowe i odmienne perspektywy polityczne, ale także doświadczenia pracowników i pracodawców funkcjonujących na co dzień państwach Trójkąta Weimarskiego. Spojrzenie na problem „Europy socjalnej” z tych dwóch perspektyw – zarówno „od góry”, jak i „od dołu” – może przyczynić się do odkrycia niedostrzeganych dotąd zbieżności pozwalających na wytyczenie wspólnego polsko-niemiecko-francuskiego stanowiska.

 

Zachęcamy do upowszechnienia informacji o wydarzeniu wśród osób zainteresowanych, także poprzez Facebook: https://www.facebook.com/events/553949221610269/

Z poważaniem,
Maciej Grochowski
Specjalista ds. komunikacji

Zapraszamy na konferencję: POLSKA-NIEMCY. Ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa.

Regionaly Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
zaprasza na konferencję:

„POLSKA – NIEMCY. Ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa?”

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2017 w godzinach 10.15-13.30 w Instytucie Zachodnim na ulicy ul. Mostowej 27 w Poznaniu.

W programie konferencjI:
• 25 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie. Sukcesy i niedociągnięcia.
• Reparacje: realne żądanie czy iluzja?
• Czy Polonia w Niemczech może odzyskać status mniejszości?
• Polityka polska oczami mediów niemieckich

Wśród zaproszonych prelegentów m.in:
• poseł Szymon Szynkowski vel Sęk – przewodniczący parlamentarnej grupu polsko-niemieckiej poseł Szymon Szynkowski vel Sęk
• prof. Stanisław Żerko – Instytut Zachodni
• prof. Grzegorz Kucharczyk – Instytut Historii PAN
• Cezary Gmyz – korespondent TVP w Niemczech

Po konferencji zapraszamy na poczęstunek.

Propozycje RODMu Poznań na wrzesień i październik

Chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka wydarzeń, które będziemy organizować w najbliższym czasie w ramach działalności Ośrodka Debaty Międzynarodowej prowadzonego przez Fundację Św.Benedykta.

 

1). 24 września

Niedziela, godz. 17:00 (do 18:45), Ośrodek RODM na ul. Ratajczaka 44

Wieczór Wyborczy na żywo – Wybory Parlamentarne w Niemczech 2017. 

Spotkanie poprowadzi dr. Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego, autor wielu analiz i publikacji na temat Niemiec, systemu partyjnego w tym kraju, niemieckiej historii XX i XXI wieku.

Implikacje tych wyborów będą istotne nie tylko dla samych Niemców – dotkną one również Europę i oczywiście nasz kraj, dlatego proponujemy dyskusję na temat wyborów, których dokonają wkrótce nasi zachodni sąsiedzi.

 

2). 28 września

Czwartek, godz. 19:30 (do 21:00), Cafe Misja na ul. Gołębiej 1 (tuż obok Fary)

500 lat Reformacji i jej echa w Wielkopolsce.

Gospodarzem spotkania będzie prof.Grzegorz Kucharczyk, który wydał ostatnio książkę „Kryzys i destrukcja. Szkice o protestanckiej reformacji”. Spotkanie nie będzie jednak dotyczyło samej książki, ale będzie ono szerszym rysem zjawiska, które narodziło się 500 lat temu (dokładna rocznica przypadnie 31 października). Poza krótkim opisem historycznym prof.Kucharczyk przedstawi konsekwencje Reformacji, które widzimy w czasach współczesnych – zarówno w kulturze, religii, polityce jak i życiu społecznym.

 

3). 3 października

Wtorek, godz. 19:30

Spotkanie z Filmem: Kulisy Zjednoczenia Niemiec 1990, Ośrodek RODM na ul. Ratajczaka 44

Projekcję i dyskusję na kolejnym z tego cyklu spotkaniu poprowadzi Pan Krzysztof Nowak. Proponujemy dyskusję dokładnie w 27 rocznicę wydarzenia, które, jak niektórzy twierdzą dziś prowokacyjnie, nie było spontanicznym wyrazem dążenia do odzyskania wolności przez wschodnie Niemcy, ale egzekucją planów nakreślonych na Kremlu w latach 80-tych.

 

4). Połowa października (konkretną datę podamy na profilu FB i naszej stronie www)

Trójmorze zdemistyfikowane

Czym jest idea Trójmorza? Czy stanowi ona konkurencję wewnątrz UE lub, jak chcą inni, zastąpi ona Grupę Wyszehradzką? Czy jest to realna inicjatywa modernizująca Europę Środkowo – Wschodnią czy niepoprawna utopia?

 

5). Koniec października (konkretną datę podamy na profilu FB i naszej stronie www)

Jak regiony reprezentują swoje interesy w Unii Europejskiej?

Wydarzenie skierowane głównie do studentów prawa, administracji, ekonomii.

Spotkanie poprowadzi dr. Filip Skawiński, analityk z warszawskiego biura Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

6.09. Zapraszamy na spotkanie z filmem „Zmierzch białego człowieka”

Zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkania z Filmem”. Tym razem mamy dla Państwa unikalny obraz Afryki czasów kolonialnych zatytułowany „Zmierzch białego człowieka”.

Unikalne jest w tym filmie przedstawienie historii Czarnego Lądu (lata 1885 – 1945) nie przez politologów czy historyków europejskich, ale przez samych mieszkańców Egiptu, Kenii czy Południowej Afryki.

Czasy przedstawione w tym francuskim dokumencie nawiązują do historii, którą zaproponowaliśmy Państwu 23 sierpnia – o Kazimierzu Nowaku, poznaniaku, który przemierzył Afrykę w latach 30-tych i udokumentował ówczesne życie w reportażach i zdjęciach. Dziękujemy za wiele dobrych słów na temat tego spotkania!

Zapraszamy do siedziby RODM-u  w środę 6.09.2017 r. o  godz. 19:30!

Spotkanie z filmem: „Jak zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych?”

W środę 9 sierpnia o godzinie 19:00 Krzysztof Nowak poprowadzi dla nas spotkanie z prezentacją filmu „Jak zostać prezydentem USA?” (2012, 52 min.)

Autorka dokumentu Ruth Zylberman szuka w filmie odpowiedzi na pytanie, jak zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Film w reżyserii Ruth Zylberman ma strukturę dialogu pomiędzy fikcyjnymi postaciami. Jedną z nich jest kobieta, która zamierza kandydować na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Drugą jest jej doradca polityczny, którego postać została stworzona na podobieństwo znanych osobistości pełniących tę funkcję, np. Jamesa Carville’a i Georgesa Stephanopoulosa, pracujących dla Billa Clintona czy Rahma Emanuela, konsultanta Baracka Obamy. Na podstawie materiałów archiwalnych, zdjęć, filmów z kampanii i przemów, wspólnie z kandydatką dokonują analizy, kim byli prezydenci Stanów Zjednoczonych i jakie cechy umożliwiły im zdobycie władzy nad takim mocarstwem.
Krzysztof Nowak wykorzysta projekcję filmu do dyskusji na temat energii, jakiej potrzebuje kandydat na to stanowisko do realizacji „Amerykańskiego snu”. Ale będzie to również rozmowa o tym, jak władzę się utrzymuje, a nie jedynie zdobywa. To ciekawy temat również z naszej polskiej perspektywy, biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich tygodni.
Zapraszamy serdecznie!!

II tura wyborów parlamentanych we Francji

RODM Poznań zaprasza na „dogrywkę” wyborów parlamentarnych we Francji.


Spotykamy się w naszym Ośrodku, aby przyjrzeć się wynikom z I tury, poznać programy głównych stronnictw na czele ze zwycięską w I turze „En Marche!”, zobaczyć na żywo ogłoszenie wynikków we France24, a to wszystko przy kieliszku dobrego Cote de Rhone.
Serdecznie zapraszamy – naprawdę warto!

Wieczór wyborczy – Anglia

Wieczór Wyborczy „na żywo”. Wybory parlamenarne w Wielkiej Brytanii już w ten czwartek, 8 czerwca.

Co oznaczają dla Wielkiej Brytanii przedterminowe wybory parlamentarne? Jak przebiegała kampania? Jak wpłyną na wyniki kwestie bezpieczeństwa i zamach w Manchesterze? Czy istotna była wpadka Torysów związana z dementia tax? Gdzie plasują się dzisiaj 3 główne partii polityczne (przesunięcie na lewo w kwestiach społeczno-gospodarczych, europejski kurs LibDems)? Czy silna pozycja premier Theresy May pomoże Konserwatystom zachować przewagę w parlamencie?

Te i inne kwestie poruszy nasz ekspert ds.brytyjskich, dr.Tomasz Czapiewski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

W trakcie spotkania spojrzymy na ostatnie doniesienia z Wlk.Brytanii pokazujące rozkład poparcia.

Zapraszamy. Naprawdę warto!