Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dyplomata jako mówca i rozmówca

Jako Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu zapraszamy na spotkanie pn. „Dyplomata jako mówca i rozmówca – znaczenie umiejętności komunikacyjnych w oficjalnych kontaktach międzynarodowych”, które odbędzie się w ramach Wielkopolskiej Kuźni Dyplomatów.

Wielkopolska Kuźnia Dyplomatów ma na celu kształcić, doskonalić i inspirować osoby, które wiążą swoją przyszłość z pracą w dyplomacji.

Celem spotkania jest zaprezentowanie sztuki mówienia oraz sztuki dyskusji jako dziedzin, które mogą i powinny wspomagać praktykę dyplomatyczną.

W toku zajęć uwaga uczestników zostanie skupiona na następujących kwestiach:

  • istota sztuki mówienia i sztuki dyskusji,
  • analiza retoryczna oraz erystyczna wypowiedzi dyplomatów,
  • ocena jakości retorycznej oraz erystycznej wypowiedzi dyplomatów,
  • argumentacja, perswazja, manipulacja w dyskursie dyplomatycznym,
  • błędy i triki w procesie przekonywania w trakcie oficjalnych kontaktów międzynarodowych.

W toku warsztatu sztuka mówienia oraz sztuka dyskusji zaprezentowane zostaną jako istotne źródła umiejętności komunikacyjnych dyplomaty. Ponadto przedłożona zostanie argumentacja na rzecz tezy, iż umiejętności komunikacyjne stanowią kluczowy zasób w procesie budowania skutecznej dyplomacji, w tym w szczególności dyplomacji publicznej.

Warsztat poprowadzi Bartosz Hordecki – doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce i administracji, doktor nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Wykonawczej IPSA Research Committee 50: Politics of Language (International Political Science Association); sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Pasowego; członek Sądu Koleżeńskiego Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Specjalizuje się w badaniach z zakresu retoryki politycznej i prawnej, filozofii polityki, polityk językowych, historii pojęć społeczno-politycznych oraz kultur polityczno-prawnych, a także terminologii oraz podejść badawczych w zakresie nauk o polityce i administracji.

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00 w klubie dyskusyjnym Cyryl Club (Młyńska 14, Poznań). Wstęp wolny!

%d bloggers like this: