Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Podsekretarz Stanu w MSZ Jakub Wiśniewski uczestniczył w posiedzeniu Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólnota Demokracji jest międzyrządową koalicją państw o globalnym zasięgu, której głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad i norm na świecie.

W swoim dzisiejszym wystąpieniu wiceminister Jakub Wiśniewski zwrócił uwagę na kluczową rolę walki z dezinformacją w umacnianiu systemów demokratycznych na świecie. Wskazał, że przeciwdziałanie temu zjawisku jest szczególnie istotne w kontekście trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz hybrydowych zagrożeń ze strony Moskwy, wymierzonych w państwa demokratyczne.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga stałego umacniania wartości demokratycznych oraz ścisłej współpracy na rzecz ochrony i promocji praw człowieka. Zapowiedział również, że Polska ubiegać się będzie o prezydencję w Radzie Zarządzającej Wspólnoty Demokracji w 2025 roku.

Wspólnota Demokracji (The Community of Democracies) została utworzona w 2000 r. w Warszawie z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych, prof. Bronisława Geremka oraz Sekretarz Stanu USA Madeleine Albright. Dokumentem założycielskim jest Deklaracja Warszawska, podpisana 27 czerwca 2000 r. w Warszawie przez przedstawicieli 106 państw.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

%d bloggers like this: