Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Narodowe czytanie „Nad Niemnem” w USA, pożegnanie pułkownika Ottona Hulackiego oraz apel upamiętniający zbrodnię ponarską

USA

Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w Narodowym Czytaniu w Nowym Jorku. Od pięciu lat pierwsza dama co roku odwiedza Konsulat Generalnym RP w Nowym Jorku w celu spotkania się z tamtejszą polonią i odczytania fragmentów największych dzieł polskiej literatury. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, opiekunowie i nauczyciele szkół polonijnych zgromadzonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających oraz Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. W tym roku Narodowe Czytanie obejmuje powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Pierwsza dama podkreśliła, że Narodowe Czytanie nie tylko popularyzuje polską literaturę, ale jego najważniejszym sukcesem jest to, że jednoczy ono Polaków na całym świecie.

https://www.facebook.com/PolonijnaAgencjaInformacyjna/posts/pfbid02ScA28AdAqDYX2Gtv9eoQypuUFt7zsQb3i25MDiumtibyRGGgQ3Aru9mtDCPaqpGil

 

Wielka Brytania

W wieku 102 lat zmarł pułkownik Otton Hulacki, weteran Armii Andersa, sybirak, lwowiak. Pułkownik Hulacki od młodych lat życia podejmował działalność patriotyczną – przed II wojną światową był członkiem „Orląt” we Lwowie, po wybuchu wojny został członkiem Służby Zwycięstwu Polski, w 1941 został wywieziony na Syberię. Następnie wstąpił do Armii Andersa, a później ucieka z ZSRR, zdaje maturę i zostaje przeniesiony do 2. Korpusu Polskiego, w którym walczył między innymi o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Po wojnie pułkownik Hułacki w pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadził aktywną działalność polonijną do końca swojego życia – między innymi został prezesem SPPW w Wielkiej Brytanii, prezesem Komitetu Odbudowy Pomnika Powstańców Listopadowych w Portsmouth, a także założycielem Towarzystwa Przyjaciół ORP „Błyskawica”.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29230

 

Litwa

22 września w Kwaterze Polskiej w Ponarach odbył się apel upamiętniający zbrodnię ponarską. W latach 1941-1944 hitlerowcy we współpracy z litewskimi kolaborantami zamordowali w pod Ponarami między 80 a 100 000 osób, w tym głównie wileńskich Żydów. W tym roku minęła 80. rocznica zamordowania dziesięciu przedstawicieli polskiej inteligencji, spośród 140 aresztowanych przez gestapo dzień wcześniej. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się także konferencja poświęcona zbrodni ponarskiej oraz wystawa „Ofiary zbrodni w Ponarach pod Wilnem 1941-1944) zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29207

 

Litwa c.d.

W Bezdanach odsłonięto tablicę pamiątkową w 115. rocznicę „akcji czterech premierów” – napadu na rosyjski pociąg pocztowy, przeprowadzonego przez czterech późniejszych premierów Polski – Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka, Aleksandra Prystora i Tomasza Arciszewskiego. W napadzie łącznie wzięło udział siedemnastu działaczy PPS. Uroczystość została zorganizowana przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasada RP w Republice Litewskiej. Na tablicy umieszczony został tekst po polsku, angielsku i litewsku, który głosi: „W hołdzie Józefowi Piłsudskiemu i jego towarzyszom z Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej uczestnikom akcji ekspropriacyjnej wymierzonej przeciwko rosyjskiemu zaborcy (…)”. Dalej napis głosi: „Czyn ten i zdobyte fundusze przeznaczone na działalność organizacji niepodległościowych, przyczyniły się do formowania przyszłych kadr odrodzonego Wojska Polskiego i polskiej drogi ku niepodległości”.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=29189

https://radio.opole.pl/548,9584,mija-115-lat-od-akcji-pod-bezdanami-z-udzialem-c&sp=1

Polska

Ruszyła siedemnasta edycja akcji „Podaruj znicz na Kresy”. Inicjatywa odbywa się na Górnym Śląsku i polega na organizowaniu zbiórek zniczy, które następnie przewożone są na Kresy. Tam, dzięki pomocy organizacji polonijnych i dzięki pomocy dzieci i młodzieży z polskich szkół, porządkowane są zapomniane groby Polaków, a następnie stawiane są na nich znicze zebrane w ramach akcji. Podczas poprzednich edycji przewieziono na Kresy łącznie ponad 120 000 zniczy. W tym roku znicze mają zostać przetransportowane do Borysławia, Drohobycza, Lwowa, Rudek i Stryja. Finał akcji będzie miał miejsce 17 października.

 

Autor: Dominika Dobrowolska

%d bloggers like this: